Ratownictwo

W ramach działań prowadzonych przez PCK działa System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W skład Systemu wchodzi 19 wyspecjalizowanych Grup Ratownictwa Medycznego PCK, Grup Ratownictwa PCK oraz Grup Ratownictwa Specjalistycznego PCK.

Zadaniem poszczególnych Grup jest prowadzenie działań z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych w sytuacji zdarzeń masowych, organizowanie i prowadzenie Polowego Punktu Medycznego w miejscu zdarzenia, dysponowanie Patroli Ratowniczych i Medycznych Zespołów Interwencyjnych działających bezpośrednio w miejscu zdarzenia oraz prowadzenie poszukiwań osób zaginionych. Grupy działające w Systemie Ratownictwa PCK organizują także zabezpieczenia imprez masowych i prowadzą działalność szkoleniową i edukacyjną.

W skład Grup Ratownictwa PCK wchodzą lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz ratownicy PCK. Ich doświadczenie, umiejętności oraz zaplecze sprzętowe stanowią wsparcie dla służb zawodowych w sytuacjach nagłych i masowych zdarzeń na terenie Polski.

W strukturach Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK działa Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz, która jest wpisana w Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, a jej członkowie tworzą Wojewódzką Formację Obrony Cywilnej Ratownictwa Medycznego w Bydgoszczy.

Członkiem GRM PCK Bydgoszcz może zostać każdy, kto ukończył 18. rok życia, odznacza się dobrym stanem zdrowia i pozytywnie zaliczy roczny staż kandydacki. Najbliższa rekrutacja odbędzie się 27 listopada 2021 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Grupy przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy.

 

Zdjęcia

wspieraj nas